Sioen Chemicals / Technologie

Alle productie van de Chemicals divisie is gecentraliseerd in Bornem (B) en in Lomme (F). De oude gebouwen van de voormalige EMB in Bornem zijn volledig vervangen door nieuwe, uitgerust met moderne machines.

Bij EMB produceren wij pigment pasta's, vernissen en inkten. In onze Franse site (Richard Colorants), produceren wij pigmenten voor doe-het-zelf winkels.

We maken gebruik van high-speed mengers voor de dispersie van pigment pasta's. De geavanceerde infrastructuur stelt ons in staat om een breed scala van (potentieel gevaarlijke) chemische stoffen te verwerken. Ook hier voldoen we aan de strengste veiligheids-en gezondheidsnormen. Onze R & D-centra zijn uitgerust met lab-versies van onze industriële installaties, waardoor een snelle opschaling van laboratorium naar industriële productie mogelijk maakt.

REACH gecertificeerd

REACH is de verordening van de Europese Gemeenschap over chemische stoffen en het veilig gebruik ervan. Het behandelt de Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperking van Chemische stoffen.

Er is een algemene verplichting voor fabrikanten en importeurs van stoffen om een registratie in te dienen bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA in Helsinki) voor elke stof die geproduceerd of ingevoerd wordt. Als een bedrijf er niet in slaagt een bepaalde stof te registreren, betekent dit dat dit bedrijf niet langer de toestemming heeft om deze stof te produceren of in te voeren.

REACH wil de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu verbeteren door een betere en snellere identificatie van de intrinsieke eigenschappen van chemische stoffen. Wij garanderen dat wij volledig REACH conform zijn.

Innoveren om te beschermen

We zijn Europees marktleider in beschermkledij dankzij onze voortdurende innovatie.